Met stookolie verwarmen wordt duurzamer

Afgelopen winter vonden de eerste leveringen plaats van bijgemengde hernieuwbare brandstof aan Belgische gezinnen. Hoe is dat verlopen en wat betekent dat voor de toekomst van bestaande stookolie-installaties?

De levering van stookolie bij Nadine Haers in Kaprijke verloopt net zoals anders. Behalve dat de tankwagen 33% bijgemengde koolstofarme brandstof bevat. Aan de recente stookolie-installatie moest niets veranderen. Het gaat hier immers om zogenaamde drop-in brandstoffen: brandstoffen die zo zijn geproduceerd dat ze probleemloos in gewone mazout kunnen worden vermengd en in bestaande stookolie-installaties worden verbrand. Waarbij ze vanaf dag één voor een derde minder CO2-uitstoot zorgen.

Broeikasgasemissies verminderen met koolstofarme stookolie

Voor Nadine Haers is het een manier om haar impact op broeikasgasuitstoot te verminderen en haar recente en efficiënte mazoutketel zo lang mogelijk te blijven gebruiken. “Toen we ons huis in 1988 gebouwd hebben was mazout de eerste keuze. In 2019 moesten we onze oude verwarmingsketel vervangen en hebben we gekozen voor een hoogrendementsketel die zich perfect leent tot het gebruik van nieuwe brandstoffen zoals koolstofarme stookolie.”

Positieve impact

Hetzelfde verhaal horen we bij Johan Haghedooren in Roesbrugge, een deelgemeente van Poperinge: “Wij hebben gekozen voor koolstofarme brandstof omdat wij ons steentje willen bijdragen aan een beter milieu en een positieve impact willen hebben op het klimaat. Om diezelfde reden hebben we ook zonnepanelen laten plaatsen op het dak. Voor de levering van de koolstofarme brandstof hebben we niks moeten doen aan de ketel of de brander. En de levering? Die is vlot verlopen, zoals altijd.”

Toekomstgericht

Het initiatief om vanaf afgelopen winter koolstofarme mazout te leveren ging uit van Informazout en verenigt een groot aantal spelers uit de sector. De brandstofhandelaars en -verdelers en de verwarmingsinstallateurs beseffen dat de tijd rijp is voor de transitie naar koolstofarme brandstoffen.

Milieubewust

De voordelen zijn dan ook bijzonder groot, zegt Nele Vandenbroucke, zaakvoerder bij PMO, een brandstoffenverdeler uit Poperinge: “Wij vinden het belangrijk dat de sector investeert in duurzame alternatieven om aan onze bestaande stookolieklanten een oplossing te bieden om in de toekomst op een milieubewuste manier te verwarmen met een ander type brandstof. Zo moeten ze ook geen dure investering doen in een alternatief verwarmingssysteem want ze kunnen hun bestaande ketel of installatie blijven gebruiken.”

Financieel interessant

Nele Vandenbroucke: “We krijgen veel vragen van klanten over hun installatie en wat de toekomst brengt. Wij antwoorden altijd dat stookolie financieel nog altijd een interessante keuze is, en nu nog meer gezien de stijgende energieprijzen. Dankzij de alternatieve brandstoffen kunnen onze klanten zich ook in de toekomst blijven verwarmen met vloeibare brandstoffen.”

3-stappenplan naar koolstofreductie
Het is mogelijk dat jouw mazoutleverancier nog geen koolstofarme mix aanbiedt. Maar geen nood, het koolstofarm maken van de brandstof is maar één van de drie stappen in de overgang naar duurzamer verwarmen met stookolie. Maakte jij al werk van de andere stappen?

1. Je woning isoleren om de warmtevraag te verminderen.

2. Stookolie combineren met hernieuwbare energie (zonneboiler, warmtepomp). Zo gebruik je eerst de warmte van de natuur en springt de ketel pas aan als het echt nodig is.

3. Hernieuwbare brandstoffen. Hun aandeel in de brandstofmix zal gaandeweg toenemen. Op dit moment is het perfect mogelijk om 33% hernieuwbare brandstof toe te voegen aan klassieke stookolie. Zo wordt de CO2-uitstoot de komende jaren nog verder verlaagd.

Meer videogetuigenissen bekijk je hier.

Meer weten? Download het dossier over duurzame brandstoffen hier.