Wat als de elektrische installatie van je woning niet conform is?

Een woning kan niet verkocht worden zonder keuringsverslag van de elektrische installatie. Maar wat als de elektriciteit niet conform is? Wat zijn je plichten als koper en wat kan dat zoal kosten?

Verplichte keuring

Bij de verkoop van een woning is de verkoper verplicht om een officieel keuringsverslag aan de koper te bezorgen. Zonder zo’n verslag mag de notaris de akte niet verlijden. In woningen waar de elektrische installatie dateert van na 1 oktober 1981 is in principe een keuringsverslag aanwezig. Dateert de installatie van de elektriciteit van voor die datum en is ze sindsdien niet meer gecontroleerd, of is het keuringsverslag zoek, dan moet de verkoper op zijn kosten een keuring laten uitvoeren door een erkend controleur.

Grote gevaren

Als een elektrische installatie niet in orde is, kan het zijn dat er gevaar is voor kortsluiting, elektrocutie of brand. Bij oudere woningen is de kans reëel dat de installatie als niet-conform wordt gelabeld. De regels zijn de laatste decennia steeds strenger en specifieker geworden. In het keuringsverslag wordt gedetailleerd opgesomd welke stappen er moeten worden ondernomen om de installatie wel conform te maken. Een negatief keuringsverslag verplicht de koper overigens tot niets. Hij moet er gewoon voor zorgen dat er een verslag is.

Wat moet je doen bij een negatief keuringsverslag?

Om te beginnen: geen paniek. Ken je zelf niets van elektriciteit, vraag dan aan de controleur om een toelichting of vraag een prijsindicatie aan een elektricien. Niets doen is geen optie. Bij elektrische installaties van voor 1981 ben je verplicht om een herkeuring te laten uitvoeren binnen de 18 maanden na het verlijden van de notariële akte. Bij jongere installaties moet dat binnen de twaalf maanden. Maar breng het liefst zo snel mogelijk in orde. Ook voor je brandverzekering is het van belang om hier niet te lang mee te wachten.

Hoe ernstig is het? Niet-conform is een verzamelterm waaronder minder grote en meer ingrijpende mankementen kunnen schuilgaan. Vaak ontbreekt gewoon het juiste elektriciteitsschema. Soms is er materiaal zonder CE-keurmerk gebruikt. Misschien zijn sommige stopcontacten niet geaard of is er een algemener probleem met de aarding. Bij sommige oudere installaties is er nog geen hoofddiferentieelschakelaar.

Wat kost het om een elektrische installatie in orde te brengen?

Het hangt ervan af. Soms ben je voor een paar honderd euro al gesteld (een differentiaalschakelaar laten installeren, schema’s tekenen). Sommige kosten kunnen flink oplopen, bijvoorbeeld als er veel verkeerd materiaal is gebruikt of als er isolatieproblemen zijn. Maar zoals gezegd kan een professional op basis van het keuringsverslag goed de ernst van de situatie en de verwachte kost inschatten. En in het kader van een grondige renovatie valt het in orde brengen van de elektrische installatie al bij al wel mee.