99% heeft geen probleem van bodemverontreiniging door een mazoutlek – 1% heeft óók geen probleem

Uit een steekproef blijkt dat ongeveer 1% van de mazouttanks bodemverontreiniging veroorzaakt die moet worden aangepakt. Sanering van dergelijke verontreinigingen kan heel duur en ingewikkeld zijn. Daarom werd Promaz opgericht. Het fonds dat je daarbij helpt en financieel tussenkomt. Wat moet je weten?

1. Waar komt die 1% vandaan?
Het besef dat er iets gedaan moet worden aan een vervuilde bodem als gevolg van een mazoutlek dateert niet van gisteren. Eind jaren negentig lieten de sectororganisaties uit de mazoutbranche een studie uitvoeren op een steekproef van ingegraven mazouttanks. In 0,8% van de gevallen bleek bodemsanering noodzakelijk. Afgerond komen we bij 1%. Vandaar de campagneslogan “99% heeft geen probleem – 1% heeft óók geen probleem.” Voor die verontreiniging uit het verleden of bij het vermoeden van een huidig lek in de mazouttank of -leiding kan nu een beroep worden gedaan op het Promaz-fonds.

2. Wat is Promaz?
Promaz is een initiatief van de brandstoffensector, vertegenwoordigd door Energia, Brafco en Informazout. Promaz is opgericht om de verontreinigingen aan te pakken, de bodem te saneren en mensen te ontzorgen door financiële en/of operationele steun te bieden. Promaz is erkend door de overheid en actief in heel België. Het fonds werkt volgens de bepalingen van een samenwerkingsakkoord tussen de federale en gewestelijke overheden en staat onder controle van de Bodemsaneringscommissie.

3. Welke gevallen komen in aanmerking?
Je kan een beroep doen op Promaz voor de sanering van bodemverontreinigingen ontstaan door lekkende mazouttanks en/of -leidingen die gebruikt worden of werden voor de verwarming van gebouwen met of zonder woonfunctie. Zowel actuele verontreinigingen als vervuilingen uit het verleden komen in aanmerking voor een tussenkomst.

4. Hoeveel bedraagt de tussenkomst en wat houdt die in?
De sanering van bodemverontreiniging door een lek in een mazouttank kan een erg dure zaak zijn. Promaz komt tussen voor een maximum van 200.000 euro inclusief BTW voor gebouwen met een woonfunctie (gezinswoningen, appartementen, …), en voor 100.000 euro inclusief BTW voor niet-residentiële gevallen (kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, hotels, …). Bij een operationele tussenkomst van Promaz zal het fonds in jouw plaats de sanering uitvoeren. Er wordt dan een erkende bodemsaneringsdeskundige en een aannemer voor je aangesteld, en het fonds neemt alle kosten tot het vermelde maximum voor zijn rekening. Bij een financiële tegemoetkoming beslis je om de bodemsanering zelf uit te voeren en voor te financieren. Promaz kan die kosten terugbetalen tot het vermelde maximumbedrag.

5. Kom ik in aanmerking?
Zeer waarschijnlijk behoor je tot de 99% gebruikers die geen problemen hebben met een lekkende mazouttank, en zo hoort het ook. Word je toch geconfronteerd met een bodemverontreiniging door een lek in de mazouttank of -leidingen? Ga dan naar www.promaz.be. Je kunt er niet alleen een test doen om meteen te zien of je in aanmerking komt voor de hulp van het fonds, maar je kunt er ook een aanvraag voor steun indienen. We raden je aan om de aanvraag zo snel mogelijk te doen want het Promaz-fonds heeft een beperkte looptijd.

Voor meer informatie kan je Promaz ook contacteren via info@promaz.be of op 0800 63 636, bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 u.

De tussenkomst van Promaz gebeurt onder de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord, zoals dat van kracht is a) op de datum van de aanvraag, b) op basis van de prioriteitenlijst van Promaz en c) in functie en tot het beloop van de beschikbare financiële middelen van Promaz (art 16 van het Samenwerkingsakkoord).

Kom hier alles te weten over de werking van Promaz.